Suwy Aşgabat boýunça 19 l. çüýşelerde eltip bermeklik

Русский туркменский Английский

Заполните необходимые поля

Ýa-da telefon arkaly buýurmak

Dükanlaryň eýeleri üçin:

Image

Korona şahadatnamasy

Ýokary hilli we ekologiki taýdan arassa önümiň nyşany

Siz elmydama bize aragatnaşyk usullarynyň birinden peýdalanyp, kömek üçin ýüz tutup bilersiňiz – aşakda görkezilen telefon arkaly, email arkaly ýa-da garşydaş aragatnaşyk görnüşi boýunça. Biz siziň wagtyňyz we saglygyňyz barada alada edýäris.
Habarlaşmak üçin: 754949, 754343, 101052101065, 721818, 626286
Email: hayyat.com.tm@mail.ru
Biz size näme bilen ýardam edip bileris?

Esasy boşluklary dolduryň
Esasy boşluklary dolduryň